ჩვენ შესახებ

რატომ ონლაინ კურსი და როტომ www.teach.ge –ზე?

ჩვენ ვართ „ონლაინ და დისტანციური განათლების“ ცენტრი. ეს არის
ერთადერთი ორგანიზაცია საქართველოში, რომელიც უცხო
ენების შესასწავლ ონლაინ კურსებს ქმნის.

ჩვენი კურსების მომხმარებელთა რიცხვი უკვე მრავალჯერ აჭარბებს
საქართველოში არსებულ ნებისმიერი უცხო ენათა შემსწავლელი
კურსების თუ უნივერსიტეტების მომხმარებელთა რაოდენობას.

ჩვენი გუნდი:

ჩვენი პროგრამების ხარისხი განაპირობა პროფესიონალთა იმ ჯგუფმა, რომელიც
უკვე 4 წლიწადია ონლაინ პროგრამებს ქმნის და ონლაინ და დისტანციური
განათლების სფეროში ერთადერთია საქართველოში.

ჩვენი პროგრამებით სარგებლობენ:

პროფესიული განათლების კოლეჯები, თავდაცვის და სპორტის სამინისტროები,
საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა და სხვა.

სტატისტიკა 2014 წლის ბოლოსათვის:

 • 55000 დარეგისტირერებული მომხმარებელი საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ;
 • დღეში ჩვენს საიტს ემატება 100 ახალი მომხმარებელი;
 • ყოველდღე ჩვენს საიტს სტუმრობს 400-500 ვიზიტორი;
 • ყოველ თვე ჩვენ გვემატება 200 აქტიური მომხმარებელი;
 • აქტიური მომხმარებელები 17 ქვეყნიდან (ქართველი ემიგრანტები).

ვისთვის არის ჩვენი საიტი:

 • ვინც სრულიად არ იცის ენა;
 • ვისაც ენის გახსენება სურს;
 • ვისაც ცოდნის გამყარება სურს;
 • ვისაც მართწერის პრობლემები აქვს;
 • ვინც უკვე დადის ენის კურსებზე;
 • ვისაც სწრაფად სურს დაეუფლოს ენას;
 • ვისაც ენის შესწავლის შიში აქვს.

პროგრამის დასრულების შემდეგ თქვენ შეძლებთ:

 • წარსდგეთ და წარადგინოთ თქვენი მეგობრები;
 • დასვათ და უპასუხოთ შეკითხვებს საცხოვრებელი ადგილის, ნაცნობების, ოჯახის წევრების, სამსახურის, ამინდის შესახებ;
 • მონაწილეობა მიიღოთ მარტივი საუბრის დროს;
 • დაწეროთ მარტივი წერილები, შეავსოთ ანკეტები და სარეგისტრაციო ფორმები;
 • თითოეული კურსის კურსის დამთავრების შემდეგ, თქვენი სიტყვების მარაგი დაახლოებით 1200 სიტყვით მოიმატებს.
ინგლისური ენის კურსები